08-12 10 24 10 info@egrp.se

Totalentreprenader

Totalentreprenader

Att vara entreprenör för ett byggprojekt innebär ett helhetsansvar. Alla delar måste samordnas så att projektet flyter på, håller sig till tidsplanen och den överenskomna budgeten. Vi på EGRP har stor erfarenhet av att utföra totalentreprenader. Under åren har vi haft ansvar för uppförandet av allt från mindre privata villor till hela bostadsområden. 

Om ni har fler frågor och funderingar, tveka inte att kontakta oss. Eller titta in på sidan Referenser! 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med totalentreprenader?