08-12 10 24 10 info@egrp.se

Vi på EGRP AB tar oron över Covid-19 på stort allvar och är medvetna om att vi befinner oss i en situation som är ovan för oss alla. Vi följer kontinuerligt händelseförloppet kring spridningen av viruset och följer myndigheternas rekommendationer som uppdateras kontinuerligt.

Däremot kan vi gladeligen meddela er att vår organisation kommer att fortlöpa på samma sätt som vi tidigare gjort, med undantag på grund av försiktighetsprinciper.

Vi är numera BF9K-certifierade, BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta är byggbranschens certifieringsorgan.

Vi kommer att finnas tillgängliga för byggprojekt närmsta månaderna och sommaren lång.

Besök oss gärna på sociala medier @egrp.se eller maila oss på info@egrp.se!