08-12 10 24 10 info@egrp.se

Intyg och policies

Miljöpolicy

Vi på EGRP har ett miljöarbete som utgår från byggbranschens generella miljöbelastning: minskad energianvändning under såväl byggandet som i brukarskedet, ordentlig koll på de produkter som vi bygger in i byggnader, väl omhändertaget avfall vid både byggandet och rivning.
 
Vi ser även till att ha en förteckning över kemikalier och andra ämnen som kan vara skadliga.
 
Vi är även certifierade av BF9K, ett lednings- och produktcertifieringssytem, vilket innebär att vi på EGRP AB alltid ska följa BF9K:s standard på kvalitet, miljö och arbetsmiljö under våra projekt.

Hållbarhet

EGRP inkluderar hållbarhet ur ett helhetsperspektiv, detta innebär att, när det gäller hållbarhet så vill vi som företag fokusera på miljöfrågor såväl som det ekonomiska och sociala perspektivet. Vi vill att detta ska genomsyra vår vardagliga verksamhet och finnas med i allt vi gör. 

Från hur vi bemöter kunder, till god planering av projekt, transporter, val av material samt avfallshantering.